Máy cắm ghép implant

Máy cắm ghép implant  là phương tiện không thể thiểu với một trung tâm nha khoa chuyên sâu về cắm ghép Implant.

may-cam-ghep-implant

Tuy nhiên chỉ máy cắm ghép implant chưa đủ để giải quyết tất cả các trường hợp Implant. Nhiều hệ thống implant khác nhau được sử dụng tại Nha khoa , giúp giải quyết tất cả những trường hợp Implant có chỉ định.

may-cam-ghep-implant

Hệ thống Implant thông thường (Nobel Biocare) cho các trường hợp thông thường, hệ thống Implant với thiết kế Platform Switching (Dentium, Ankylos), thiết kế mới nhất giúp cải thiện thẩm mỹ và giảm thiểu tiêu xương, và đặc biệt là hệ thống D-Implant, sử dụng cho những trường hợp thiếu xương mà không cần ghép xương .