BS. Phan Thị Hoài

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  • Chuyên về chỉnh nha mắc cài, chỉnh nha trong suốt.
  • Điều trị nha khoa tổng quát.
  • Chuyên điều trị các bệnh lý về khớp cắn.

BẰNG CẤP VÀ KINH NGHIỆM

  • Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên khoa RHM – Đại học Y Hà Nội.
  • Chứng chỉ hành nghề do Sở Y Tế Hà Nội cấp.
  • Chứng chỉ “Chương trình Chỉnh Nha SSO” , 2016.
  • Chứng chỉ “Khóa học Cơ Sinh Học Chỉnh Nha của GS. Birte Melsen” – Ý, 2017