Lịch làm việc của Bác sĩ Việt Úc

[tt_timetable event=’bs-nguyen-manh-phu,bs-bui-hoai-nam,bs-nguyen-thi-cam-voc,bs-le-van-hai,bs-nguyen-thi-thu-huong,bs-phan-thi-hoai’ measure=’0.5′ filter_style=’tabs’]