BẢNG GIÁ RĂNG SỨ THẨM MỸ

 • Răng Sứ Thẩm Mỹ

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ (1 răng) BẢO HÀNH
  BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ
   Mức độ 1 6,000,000 10 năm
   Mức độ 2 7,000,000 10 năm
   Mức độ 3 8,000,000 10 năm
  DÁN SỨ SKIN VENEER THẨM MỸ
   Mức độ 1 8,500,000 10 năm
   Mức độ 2 10,000,000 10 năm
   Mức độ 3 12,000,000 10 năm

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN BỌC RĂNG SỨ

Khám tư vấn, lấy mẫu nghiên cứu và chụp ảnh.

Lập kế hoạch thẩm mỹ răng bằng sáp.

1,000,000đ

KHUYẾN MẠI 50%

Veneer sứ eMax

8,500,000đ

10 năm

Veneer sứ Vita

7,500,000đ

10 năm

Veneer sứ Cercon

7,000,000đ

10 năm

Veneer sứ Cercon HT

8,000,000đ

10 năm

Veneer sứ V-smile (0,3mm–0,7mm)

9,000,000đ

Veneer bán phần Vita

7,000,000đ

Veneer bán phần eMax

6,000,000đ

Veneer bán phần Cercon

5,000,000đ

Thẩm mỹ 16 răng Veneer bán phần eMax

96,000,000đ

Thẩm mỹ 20 răng Veneer bán phần eMax

120,000,000đ

Thẩm mỹ 16 răng Veneer sứ V-Smile

112,000,000đ

Thẩm mỹ 20 răng Veneer sứ V-Smile

144,000,000đ

Khám tư vấn, lấy mẫu nghiên cứu và chụp ảnh.

Lập kế hoạch thẩm mỹ răng bằng sáp.

1,000,000đ

KHUYẾN MẠI 50%