BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG

Tên dịch vụ Chi phí khuyến mại
Tẩy trắng tại nhà 2 tuýp thuốc poladay 1,500,000
Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng PolaOffice (Úc) hoặc Laser Whitening 2,500,000
Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Công nghệ Zoom (Mỹ) 3,500,000
Tẩy trắng răng phối hợp tại phòng khám và duy trì tại nhà – Úc 4,500,000
Tẩy trắng răng phối hợp tại phòng khám và duy trì tại nhà – Zoom – Mỹ 5,500,000
Thuốc tẩy trắng răng (1 tuýp) 500,000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN TẨY TRẮNG RĂNG