BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG KHÔN – NHỔ RĂNG

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ
Nhổ răng khôn hàm trên thường 2,000,000
Nhổ răng khôn hàm dưới thường 3,000,000
+ Công nghệ siêu âm không sang chấn Piezotome +2,000,000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN NHỔ RĂNG