BẢNG GIÁ LẤY CAO RĂNG – PHẪU THUẬT NHA CHU

 • LẤY CAO RĂNG

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
  Cạo vôi răng công nghệ Ý mức độ I 200,000
  Cạo vôi răng công nghệ Ý mức độ II 300,000
  Cạo vôi răng công nghệ Ý mức độ III 400,000
  Lấy cao răng bằng thổi cát sinh học 800,000
  Cạo vôi răng cho trẻ em 100,000
  Cạo vết dính ( BN hút thuốc lá) bằng thổi cát sinh học 1,200,000
  Nạo túi nha chu, mỗi răng 1,000,000

 • PHẪU THUẬT NHA CHU

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
  Phẫu thuật cắt phanh môi, phanh lưỡi bằng Laser 2,000,000
  Phẫu thuật nha chu cắt, tạo hình lợi/1 răng 1,000,000
  Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý mặt gốc răng – 1 răng ban đầu 1,500,000
  Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý mặt gốc răng – mỗi răng thêm 700,000
  Điều trị viêm răng kẽ đặt thuốc 100,000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN LẤY CAO RĂNG – PHẪU THUẬT NHA CHU