BẢNG GIÁ CHỮA RĂNG – TRÁM RĂNG

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Chốt ngà 250,000
Chốt tủy kim loại  500,000
Chốt tủy sợi Carbon  1,200,000
Chốt và cùi đúc Titan 1,000,000
Chốt và cùi đúc Ziconia 2,500,000
Trám Composite – xoang I  200,000
Trám Composite – xoang II  500,000
Trám Composite – xoang III  450,000
Trám Composite – xoang IV- Trám thẩm mỹ  800,000
Trám Composite – xoang V  400,000
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji)  250,000
Trám Sandwich 2 lớp (GIC + Composite)  650,000
Trám tạm Eugenate  100,000
Ngậm Gel Fluoride 1.23%  500,000
Vecni Fluour dự phòng chống sâu răng  500,000
Trám răng trẻ em 200,000

CÁC BÀI VIÊT LIÊN QUAN CHỮA RĂNG – TRÁM RĂNG