BẢNG GIÁ CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ
LẬP KẾ HOẠCH NIỀNG RĂNG 
Lập kế hoạch điều trị số hóa 3D – Biết trước kết quả 6,000,000
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT INVISALIGN
Niềng răng trong suốt Invisalign độ 1 80.000.000
Niềng răng trong suốt Invisalign độ 2 125.000.000
Niềng răng trong suốt Invisalign độ 3 147.000.000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT INVITECH