BẢNG GIÁ CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG MẮC CÀI

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ
LẬP KẾ HOẠCH CHỈNH NHA
Lên kế hoạch điều trị số hóa chi tiết 1,500,000
Lên kế hoạch điều trị số hóa 3D- Biết trước kết quả 6,000,000
CHỈNH NHA TOÀN DIỆN BẰNG MẮC CÀI
Chỉnh nha – Niềng răng độ 1 20,000,000
Chỉnh nha – Niềng răng độ 2 30,000,000
Chỉnh nha – Niềng răng độ 3 35,000,000
– Chọn khí cụ mắc cài kim loại tiêu chuẩn +10,000,000
– Chọn khí cụ mắc cài kim loại thông minh tự khóa +15,000,000
– Chọn khí cụ mắc cài sứ tiêu chuẩn thẩm mỹ +15,000,000
– Chọn khí cụ mắc cài sứ thông minh tự khóa thẩm mỹ +20,000,000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN NIỀNG RĂNG MẮC CÀI