Bảng giá dịch vụ

Khám tư vấn, lấy mẫu nghiên cứu và chụp ảnh.

Lập kế hoạch thẩm mỹ răng bằng sáp.

1,000,000đ

KHUYẾN MẠI 50%

Khám tư vấn, lấy mẫu nghiên cứu và chụp ảnh.

Lập kế hoạch thẩm mỹ răng bằng sáp.

1,000,000đ

KHUYẾN MẠI 50%

Khám tư vấn, lấy mẫu nghiên cứu và chụp ảnh.

Lập kế hoạch thẩm mỹ răng bằng sáp.

1,000,000đ

KHUYẾN MẠI 50%

Khám tư vấn, lấy mẫu nghiên cứu và chụp ảnh.

Lập kế hoạch thẩm mỹ răng bằng sáp.

1,000,000đ

KHUYẾN MẠI 50%

Khám tư vấn, lấy mẫu nghiên cứu và chụp ảnh.

Lập kế hoạch thẩm mỹ răng bằng sáp.

1,000,000đ

KHUYẾN MẠI 50%

Khám tư vấn, lấy mẫu nghiên cứu và chụp ảnh.

Lập kế hoạch thẩm mỹ răng bằng sáp.

1,000,000đ

KHUYẾN MẠI 50%

MỚI NHẤT

Khám, chẩn đo và lập kế hoạch điều trị thẩm mỹ nụ cười phần…Xem thêm

4,500,000đ

(200$)

HOT NHẤT

Khám, chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị thẩm mỹ nụ cười bao gồm: Xem thêm

4,500,000đ

(200$)

Điều trị cười hở lợi làm dài thân răng lâm sàng

15,000,000đ

Điều trị cười hở lợi Lip repositioning

15,000,000đ

Điều trị cười hở lợi phối hợp làm dài thân răng lâm sàng và Lip repositioning

25,000,000đ

Điều trị cười hở lợi do quá phát xương hàm trên

60,000,000đ

đến 80,000,000đ

Điều trị cười hở lợi do răng chồi răng hàm trên bằng chỉnh nhac

Liên hệ

Điều trị cười hở lợi do răng chồi răng hàm trên bằng chỉnh nhac

Liên hệ

Điều trị cười hở lợi do răng chồi răng hàm trên bằng chỉnh nhac

Liên hệ