BẢNG GIÁ IMPLANT- CẤY RĂNG – TRỒNG RĂNG

 • I . PHẪU THUẬT ĐẶT TRỤ IMPLANT

  Implant I – Tech 2 thì 40,000,000 1 răng  30 năm
  Implant I – Tech 1 thì 45,000,000 1 răng 30 năm
  Implant I – Tech tức thì 55,000,000 1 răng 30 năm
  ALL ON 4 – 6 IMPLANT
  Giải pháp All on 4 implant 200.000.000 1 hàm 10 năm
  Giải pháp All on 6 implant 300,000,000 1 hàm 10 năm
  Giải pháp  All on 4 – I – Tech 300.000.000 1 hàm 30 năm
  Giải pháp  All on 6 – I – Tech 400,000,000 1 hàm 30 năm

 • II. PHẪU THUẬT XƯƠNG

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI BẢO HÀNH
  Phẫu thuật nâng xoang kín – 1 răng 4,000,000
  Phẫu thuật nâng xoang hở – 1 vùng 10,000,000
  Ghép xương khối tự thân – 1 vùng 10,000,000
  Ghép xương sau nhổ răng 4,000,000
  Ghép xương Bioss 0.25mg 4,000,000
  Ghép xương Bioss 0.5mg 8,000,000
  Phẫu thuật tạo hình lợi quanh Implant 3,000,000
  Phẫu thuật ghép mô liên kết 15,000,000
  Phẫu thuật lấy trụ implant cũ 3,000,000

 • III. PHỤC HÌNH TRÊN IMLPANT

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI BẢO HÀNH
  Magnetic Abutment – Dentium 5,000,000
  Ball Abutment – Dentium 4,500,000
  Screw Abutment – Dentium 4,500,000
  Angle Abutment – Dentium 5,000,000
  Straight Abutment – Dentium 4,500,000
  Customize Titanium Abutment – Dentium 6,000,000
  Customize Zirconia Abutment – Dentium 7,000,000
  Locator Abutment – Straumann/Nobel 10,000,000
  Screw Abutment – Straumann/Nobel 10,000,000
  Angle Abutment – Straumann/Nobel 9,000,000
  Straight Abutment – Straumann/Nobel 8,000,000
  Customize Titanium Abutment – Straumann/Nobel 9,000,000
  Customize Zirconia Abutment – Straumann/Nobel 10,000,000
  Implant – Ghép xương / Megaderm – 1 răng 15,000,000
  Implant – Nong xương – 1 vùng 10,000,000
  Màng xương Titan 10,000,000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN TRỒNG RĂNG IMPLANT