BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG KHÔN – NHỔ RĂNG

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Nhổ răng khôn hàm trên Piezotome (Giảm đau, giảm sưng) 5,000,000
Nhổ răng khôn hàm dưới Piezotome (Giảm đau, giảm sưng) 7,000,000
Răng khôn hàm trên thường 2,000,000
Răng khôn hàm dưới thường 3,000,000
Nhổ răng thưa, răng dị dạng 1,000,000
TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Nhổ răng sữa bằng bôi tê hay Xịt tê 50,000
Nhổ răng sữa bằng tê tiêm 100,000
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 300,000
Nhổ răng cửa, ranh 500,000
Nhổ răng hàm nhỏ (4,5) 700,000
Nhổ răng hàm lớn (6,7) 1,000,000
Nhổ chân răng, răng một chân 500,000
Nhổ chân răng, răng nhiều chân 700,000
Nhổ răng thừa, răng dị dạng 1,000,000
Phẫu thuật lấy chân răng sót 1,000,000
Phẫu thuật lấy răng ngầm 3,000,000
Phẫu thuật lấy răng ngầm bằng máy siêu âm 5,000,000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN NHỔ RĂNG