BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI – XÓA SẸO – TẨY SẮC TỐ

 • ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ ĐƠN VỊ
  Phẫu thuật cười hở lợi bằng Laser và máy Piezotome 20,000,000
  Điều trị cười hở lợi do quá phát xương hàm trên Liên hệ
  Điều trị cười hở lợi do răng chồi răng hàm trên bằng chỉnh nha Liên hệ
  Điều trị nguyên nhân cười hở lợi do cường cơ nâng môi trên Liên hệ
  Tẩy nốt ruồi bằng Laser 200.000 1 Nốt ruồi

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN CƯỜI HỞ LỢI