BẢNG GIÁ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Phim quanh chóp kỹ thuật số Miễn phí (Nếu sử dụng dịch vụ tại nha khoa)
Phim cánh cắn kỹ thuật số Miễn phí (Nếu sử dụng dịch vụ tại nha khoa)
Phim mặt nhai kỹ thuật số Miễn phí (Nếu sử dụng dịch vụ tại nha khoa)
Phim toàn cảnh kỹ thuật số Panorama 150,000
Phim sọ nghiêng kỹ thuật số Cephalometric 150,000
Phim cắt lớp CT scan hàm trên 350,000
Phim cắt lớp CT scan hàm dưới 350,000
Phim cắt lớp CT scan 2 hàm 400,000
Smile design – Thiết kế nụ cười 1,000,000
Smile design, waxup – Mô phỏng răng trên mẫu hàm 1,500,000
Smile design, waxup – Mô phỏng răng trên miệng 2,000,000
Smile Design kỹ thuật số toàn diện 4,000,000