BẢNG GIÁ CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT – INVITECH

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
I. LẬP KẾ HOẠCH TRƯỚC KHI CHỈNH NHA
Khám và tư vấn Miễn phí
Lập kế hoạch điều trị 4,000,000
II. CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT – INVITECH
Invitech mức độ 1 dành cho trẻ em (13< tuổi <17) 2,000 USD
Invitech mức độ 1 dành cho trẻ em (13< tuổi <17) 40,000,000 VNĐ
Invitech mức độ 2 dành cho người lớn > 17 tuổi 3,000 USD
Invitech mức độ 2 dành cho người lớn > 17 tuổi 60,000,000 VNĐ
Invitech có nhổ răng (Gói đặc biệt) 4,000 USD
Invitech có nhổ răng (Gói đặc biệt) 80,000,000 VNĐ
III. CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT – INVISALIGN
Chỉnh nha không mắc cài Invisalign độ 1 (14 cặp khay) 80.000.000
Chỉnh nha không mắc cài Invisalign độ 2 (14 – 35 cặp khay) 125.000.000
Chỉnh nha không mắc cài Invisalign độ 3 (>35 cặp khay) 147.000.000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT INVITECH